Bối cảnh của game Avatar của nhà phát triển TEA chính là xã hội đương đại bao gồm 02 Thành phố:

thanh pho game avatar

thanh pho game avatar

1. Xứ sở Diệu Kỳ
– Thành phố Diệu Kỳ
– Thành Phố Hoàn Mỹ
– Thành Phố Mộng Mơ
– Thành Phố Tâm Giao
– Thành Phố Huyền Diệu
– Thành Phố Tri Kỷ
– Thành Phố Nhân Ái
– Thành Phố Hòa Bình
2. Xứ sở Thần Tiên
– Thành Phố Bảo Bình
– Thành Phố Nhân Mã

Xứ sở Thần Tiên game Avatar

Xứ sở Thần Tiên game Avatar

Advertisements