Sau khi login vào Xứ sở trong game Avatar, Chúng ta sẽ đến Khu vực game Avatar. Khu vực này gồm:

Khu vực trong game avatar

Khu vực trong game avatar

1. Khu nhà ở
2. Khu Giải trí (Mặc định)

khu giải trí game avatar

khu giải trí game avatar

3. Khu Sinh Thái
4. Công Viên
5. Khu Cao Cấp
6. Khu Ngoại Ô
7. Khu Nông Trại

Advertisements