Đập vào mắt game thủ khi đến Khu Ngoại Ô game avatar chính là cảnh thanh bình của 01 miền thanh bình

Ngoại Ô Game Avatar

Ngoại Ô Game Avatar

Bên bìa trái là Nơi nhận nhiệm vụ. Hãy đến người có chữ ” Nhiệm Vụ” để nhận

Nhiệm Vụ Game Avatar

Nhiệm Vụ Game Avatar

Cũng như những khu khác, khu này cũng có quầy ATM để game thủ nạp tiền, quầy thức ăn cho ai đang đói

và các Shop cũng có ở đây, bạn có thể mua vật dụng quần áo

Bìa bên phải có 02 căn nhà mà chắc chắn khu công viên trong game avatar không có. hehe

Nhà tù trong game avatar

Nhà tù trong game avatar

He he đây chính là nhà tù dành cho những kẻ nổi loạn, vi phạm quy định…

 

 

Advertisements